Perfectline rovný

Okna Perfectline rovný firmy VEKA jsou dokonalým produktem A třídy. Stěny tloušťky 3 mm, vyrobené z polyvinylchloridu, splňují všechny stavební a ekologické normy. Nabídka různého typu zasklení, výběr z více než 40 barev, dokonalý součinitel prostupu tepla a široké možnosti různých druhů použití staví okna Perfectline před nabídku konkurence. Díky svým ideálním technickým parametrům jsou často používány v individuální a bytové výstavbě. Okna řady Perfectline rovný představují ideální spojení kvality s širokými možnostmi použití.

Parametry Perfectline rovný
Systém Plast s ocelovou výztuží
Stavební hloubka rámu 70 mm
Počet komor 5
Typ lícování křídlo/rám neodsazený
Typ profilu AD
Tepelná izolace referenčního okna Uw = 1,3 W/ m2K, varianta 1,3 - 1,0 W/m2K; Uw = 0,95 W/m2K pro zasklení 0,6 W/m2K, Uf = 1,3 W/m2K, Ug = 1,0 W/m2K, varianta 1,0 - 0,7 W/m2K
Hluková izolace Rw: do 43 db
Zasklení 24 - 42 mm, dvojsklo: k = 1,0 EN 674, trojsklo: k = 0,7 EN 673
Distanční meziskelní rámeček Ocelový pozinkovaný nebo TGI polymer
Těsnění Zatahované - černé, šedé, karamel
Ochrana proti vloupání doporučena do třídy RC 2 (WK2)
Použití Okna otevíravá, sklopná, otevíravě-sklopná, posuvně-sklopné, terasové dveře, vstupní dveře 
Barevné provedení Bílé, jednostranně laminované, oboustranně laminované, barvený plast